Utbildning, kurser och stipendier

Vid SMHoF kommer det att erbjudas kurser, föreläsningar och workshops. Dessa kommer att rikta sig till såväl allmänt intresserade som till professionellt aktiva inom branschen.

Stiftelsen kommer att bedriva en programverksamhet särskilt riktad mot barn och ungdomar. Stiftelsen målsättning med utbildningsverksamheten är att öka kunskapen om svensk populärhistoria samt intresset för musikskapandet i sig.

Stiftelsen kommer att dela ut stipendier till personer, föreningar och institutioner som på ett betydelsefullt sätt gör eller har gjort en insats för att främja utvecklingen och spridningen av svensk musik. Stipendierna ska fungera som inspiration och motivation samt hjälpa till att levandegöra och skapa uppmärksamhet åt SMHoF.

Vi arbetar just nu med utformning av programinnehåll av kurser, föreläsningar och workshops. Uppdatering av sidan kommer att ske så snart innehållet är klart.

Om du har uppslag, till innehåll, som kan vara intressant får du gärna höra av dig på info@musikskattenshus.org.