Närmare beskrivning av projektet

Swedish Music Hall of Fame håller på att byggas på Djurgården i Stockholm, huset är ritat av Celsing arkitekter och med Arcona som byggbolag. I dessa lokaler kan den svenska musikskatten presenteras på ett modernt, interaktivt och underhållande sätt för den breda allmänheten. Stiftelsens ambition och långsiktiga mål är i huvudsak att utveckla engagemanget runt musiken som kulturform och SMHoF skall bli den naturliga mötesplatsen för detta.

Ledorden för projektet är upplevelser och deltagande. SMHoF önskar ge sin publik en upplevelse som skapar glädje, inspiration och bestående intryck. Swedish Music Hall of Fame består av permanenta och temporära utställningar om svensk populärhistoria. En sal på 100 kvm blir Legendarsalen ”Hall of Fame” där inval av legendarer sker av en välmeriterad jury i likhet med Amerikansk modell. Genom de olika delarna i projektet finns det stora möjligheter för publiken att aktivt delta, dels genom interaktiva utställningar, dels genom ett brett kurs- och föreläsningsprogram. SMHoF har även ambition att arrangera konserter och andra evenemang där publiken får möjlighet att komma lite närmare artisten/föreläsaren.