Barn och ungdom

SMHoF kommer att utformas på ett sådant sätt att barn och ungdomar inspireras och lockas till lustfyllt lärande. De utställningar som nu sätts samman har därför ett starkt interaktivt inslag och vi kommer att utveckla webben för att attrahera de unga.

Barn och ungdom är prioriterade målgrupp för stiftelsen. Vi har ambitionen att nå dem för att öka kunskapen om modern musikhistoria, visa hur musik leder till ny musik och locka dem till eget musikskapande. Det är ca 400 biografier av tongivande Svenska artister och grupper som just nu håller på att skrivas av Bengt Palmers, en av Sveriges mest kända musikkompositörer, manusförfattare och skivproducenter. Dessa biografier kommer att utgöra grunden för utställningen och även vara den innehållsliga grunden i en lärobok. Vi ämnar distribuera dessa böcker till högstadieelever på Sveriges skolor och koppla samman läsandet med ett besök på Swedish Music Hall of Fame.