Syfte & bakgrund

Syftet med detta projekt är att göra den svenska populärmusikens historia tillgänglig för allmänheten. Vår ambition är att därigenom även långsiktigt kunna stärka intresset för, och kunskapen kring, själva skapandet av musiken.

Bakom projektet står Insamlingsstiftelsen Svenska Musikskattens Hus. Musikskatten Hus blir nu verklighet i en byggnad på Djurgården i Stockholm. Byggnaden kommer att kallas Swedish Music Hall of Fame (SMHoF). SMHoF kommer att bestå av utställningar som skildrar den Svenska populärmusikens historia från 20-talet till i dag, en legendarsal som blir själva ”Hall of Fame” samt temporära utställningar som avspeglar samtida skeenden i musikvärlden men även ger utrymme för samtal och möten med musikskapare samt intima spelningar. Det överskott som kommer att genereras från verksamheten kommer oavkortat att gå till utbildningsverksamhet och stipendier som ska främja ett aktivt och dynamiskt kulturliv inom musik. SMHoF kommer att stå klart för publik invigning våren 2013.

Det finns få företeelser i samhället som för med sig så positiva krafter som musik. Musik sammanför och bygger broar mellan såväl människor som kulturer, skapar möten över generationsgränser, underhåller, inspirerar och genererar glädje. För Sverige är musiken en mycket viktig del av vår historia och något som vi kan vara stolta över. Den svenska musiken har spelat och spelar fortfarande en mycket viktig roll för den positiva bilden av Sverige i omvärlden. På senare år har det ”svenska musikundret” resulterat i en hel musik- och underhållningsindustri som skördat stora exportframgångar.

Att musikens förmåga att skapa engagemang och känslor är stor visar sig inte minst i företeelser som Melodifestivalen, Idol, Så ska det låta och nu senast Så mycket bättre – alla TV-program som lockar miljonpublik vecka efter vecka när de sänds.

Till skillnad mot andra större kulturella områden, saknas idag en plats där man samlat kan lyfta fram den svenska musikskatten, göra den tillgänglig för den breda allmänheten och föra den vidare till framtida generationer. Det är med den bakgrunden som stiftelsen har bildats och Swedish Music Hall of Fame skapas.